Samodzielne wymeldowanie byłego lokatora

Pytanie:

Czy właściciel nieruchomości może samodzielnie wymeldować byłego lokatora?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Właściciel domu jest obowiązany zawiadomić właściwy organ gminy o opuszczeniu lokalu przez tą osobę, jeśli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego. Istnieje także możliwość dokonania wymeldowania bez udziału tej osoby. W takiej sytuacji organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. W takiej sytuacji organ będzie musiał ustalić, że opuszczenie lokalu nastąpiło dobrowolnie i wynikało z woli tej osoby, a nie z bezprawnych działań innych osób.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

magda

19.8.2012 7:4:44

wymeldowanie byłego lokatora

kupiłam mieszkanie od rodziców a oni nie wymeldowali swojich dwuch synów co robić


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: