Skarga kasacyjna od wyroku w sprawie majątkowej

Pytanie:

Jestem po rozwodzie. Po uzyskaniu rozwodu rozpoczęła się sprawa o podział majątku dorobkowego między mną a moją byłą żoną. Jestem niezadowolony z wyroku II instancji i chcę złożyć wniosek o kasację wyroku w Sądzie Najwyższym. Jaka jest graniczna wartość przedmiotu sporu, od której można wnieść kasację do Sądu Najwyższego w sprawie o podział majątku dorobkowego po rozwodzie.? Czy jest to kwota 50 tys. zł czy 150 tys. zł? Który artykuł kodeksu obowiązuje w tym przypadku: art. 398 czy art. 519?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestię dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawach o podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami reguluje art. 519[1] § 2 k.p.c., zgodnie z którym skarga kasacyjna dopuszczalna jest w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest równa, bądź wyższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: