Skarga na orzeczenie referendarza o wpisie

Pytanie:

Dokonany został wpis do księgi wieczystej. Nie zgadzamy się z tym wpisem. Na piśmie jest pouczenie, zgodnie z którym na powyższy wpis przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego do Sądu Rejonowego w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Chcemy złożyć skargę zgodnie z pouczeniem. Czy skarga ta musi być wniesiona na specjalnym druku? Czy jest jakaś opłata od takiej skargi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na orzeczenie referendarza przysługuje odrębny środek zaskarżenia, jakim jest "skarga na orzeczenie referendarza sądowego". W razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej wpis nie traci jednak mocy. Rozpoznając sprawę, sąd zmienia zaskarżony wpis przez jego wykreślenie i dokonanie nowego wpisu lub wydaje postanowienie, którym zaskarżony wpis utrzymuje w mocy albo uchyla go w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza (art. 518[1]§3 kpc)

Przepisy nie przewidują dla skargi na orzeczenie referendarza żadnej kwalifikowanej formy, w związku z czym należy uznać, że powinna ona spełniać tylko podstawowe wymagania stawiane pismu procesowemu.

Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza sądowego wydane w postępowaniu wieczystoksięgowym i w postępowaniach rejestrowych pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł (art. 25 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Przykładowo, jeśli chodzi o wpis hipoteki, to opłata od wniosku o jej wpis wynosi 200 zł, zatem zażalenie podlegać będzie opłacie 100 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: