Składka ZUS dla wspólników spółki z o.o.

Pytanie:

Jak wygląda sprawa płacenia składek ZUS od udziałowców w sp. z o.o., jeżeli jest ich 3. Jeden z nich jest na emeryturze, drugi pracuje jeszcze w innej firmie na umowę o pracę, a trzeci ma tylko 2 udziały w tej spółce, kapitał wynosi 50 tys. zł. Dwóch udziałowców pełni również funkcję prezesa i vice prezesa zarządu, trzeci najmniejszy udziałowiec jest prokurentem spółki. Ci udziałowcy nie mają podpisanych umów o pracę ani kontraktów menedżerskich w tej firmie. Czy powinni płacić jakieś składki na ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Takimi osobami są wspólnicy spółki z o.o. Jednakże ustawodawca określił, że ubezpieczeniu społecznemu podlega wyłącznie wspólnik spółki z o.o. jednoosobowej. W przedstawionym stanie faktycznym wynika, że nie zachodzi okoliczność spółki jednoosobowej. Udziałowcy zatem nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z tytułu posiadania udziałów w spółce z o.o. Jednakże jeśli pobierają wynagrodzenie za sprawowane funkcje (nie chodzi o dywidendę), mają tytuł do podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Wspólnik zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie podlega ubezpieczeniu tylko z umowy o pracę. Wspólnik wykonujący funkcję prokurenta podlega ubezpieczeniu co do zasady jak zleceniobiorca. Wspólnik emeryt podlega również ubezpieczeniu społecznemu za sprawowanie funkcji, jeśli pobiera z tego tytułu wynagrodzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.10.2004

  Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

  Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, (...)

 • 29.6.2005

  Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jeżeli spółka z o.o. osiągnie zysk w wyniku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jej udziałowcy uprawnieni są do udziału w tym zysku. Uprawnienie to wynika z zaangażowania w spółce (...)

 • 5.1.2006

  Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

  Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

 • 6.3.2013

  Dopłaty w spółce z o.o.

  Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość ustanowienia w umowie spółki z o.o. obowiązku wspólników do wniesienia dopłat do spółki. W doktrynie podkreśla się, że jest to element osobowy (...)

 • 15.10.2004

  Łączenie się spółek kapitałowych

  Opracowanie planu połączenia jest obowiązkową czynnością narzuconą przez Kodeks spółek handlowych. Chodzi tutaj o plan, który zostanie pisemnie uzgodniony między łączącymi się spółkami. (...)