e-prawnik.pl Porady prawne

Składki członka organu spółki

Pytanie:

Czy pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeniowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Składki członka organu spółki

18.7.2013

Przepis art. 6 ust. 1 ustawy system ubezpieczeń społecznych, wskazuje eneumeratywnie podstawy do objęcia ubezpieczeniem społecznym. Pełnienie funkcji w organach spółek kapitałowych nie zostało wymienione jako osobny tytuł do ubezpieczenia społecznego wobec tego nie powstaje również obowiązek opłacania składek.

 

W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, podobnie jak na gruncie ubezpieczeń społecznych, wskazano enumeratywnie sytuacje, w związku z którymi powstaje obowiązek opłacania składek. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy o świadczenia z ubezpieczenia społecznego finansowanych ze środków publicznych:

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

(…)

 35) członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej jest obowiązkowe tylko w przypadku, gdy osoba ta z tego tytułu osiąga przychód, gdyż jest on podstawą opłacania składek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ