Skrócenie okresu obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów

Pytanie:

Czy możliwe jest ubieganie się o skrócenie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks karny umożliwia skazanym ubieganie się o skrócenie okresu, przez który ma obowiązywać orzeczony wobec nich środek karny:
 Art. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.
 Zasada jest więc to, że sąd po upływie połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, może uznać ten środek karny za wykonany. Jest to w istocie instytucja zbliżona do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności. W tym przypadku jednak ustawodawca nie przewidział okresu próby. Przesłanki zastosowania tej instytucji to:
 1) Przestrzeganie porządku prawnego przez skazanego
2) Wykonywanie zakazu przez co najmniej rok

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY