Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie:

"Pracownik składa pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony w dniu 28.11.2006 r. Obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracownik chciałby skrócić okres wypowiedzenia do 1 miesiąca tak, aby od 01.01.2007 mógł podjąć pracę u innego pracodawcy. Czy pracodawca wyrażając zgodę na okres skrócenia wypowiedzenia obowiązany jest za 2 miesiące wypłacić wynagrodzenie? Jeżeli tak to jaki okres zakończenia umowy o pracę wpisać w świadectwie pracy 31.12.2006 r. czy 28.02.2007 r. oraz jaką podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę?"

Odpowiedź prawnika: Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z kodeksem pracy strony stosunku pracy tj. pracodawca i pracownik mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich (np. pracownika) ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Jak wynika z powyższego do rozwiązania dojdzie w terminie ustalonym przez strony, gdyż strony mogą w tym zakresie zawrzeć porozumienie. Takie porozumienie nie zmienia jednak sposobu rozwiązania umowy z wypowiedzenia na porozumienie. Okres zatrudnienia kończy się w terminie przez strony ustalonym, a zatem tą datę należy umieścić jako datę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas pomiędzy ustalonym terminem rozwiązania (skróconym na podstawie porozumienia) a właściwym wedle wypowiedzenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Aldona 2018-07-10 21:06:27

    Witam, złożyłam wypowiedzenie w pracy prosząc o skrócony okres wypowiedzenia,lecz mój pracodawca odmówił. Bardzo źle czuje się w obecnej pracy i mam juz Nowa pracę ,w której czeka na mnie stanowisko. Czy są jakieś inne możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia niż porozumienie z pracodawcą? Czy pracownik nie ma innego wyjścia i musi pracować te trzy miesiące?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika