Skrócenie okresu wypowiedzenia

Pytanie:

Pod koniec czerwca pracownica złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracodawca wyraził zgodę. Jednak po wręczeniu wypowiedzenia stosunek pracownicy do swoich obowiązków uległ znacznemu pogorszeniu. Pracodawca nie chce korzystać z tzw. ""dyscyplinarki"". Czy w takiej sytuacji pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia i po miesiącu rozwiązać umowę o pracę? Jeśli tak to czy musi uprzedzić o tym pracownicę, czy też wystarczyłoby wręczenie świadectwa pracy na koniec lipca? Czy pracownica musi tu wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks pracy przewiduje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia (w kilku przypadkach enumeratywnie wskazanych), ale nie dotyczy to sytuacji wypowiedzenia już dokonanego. Nadto w przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się wynagrodzenie za cały okres wypowiedzenia. W przedstawionym stanie faktycznym skrócenie okresu wypowiedzenia możliwe byłoby tylko za porozumieniem stron. Pracownik w okresie wypowiedzenia zobowiązany jest natomiast do wykonywania pracy w sposób równie sumienny i wypełniać obowiązki w sposób należyty, jak podczas trwania całego stosunku pracy. Pracodawca, w przypadku zaniedbywania obowiązków przez pracownika w okresie wypowiedzenia, może zagrozić wyciągnięciem konsekwencji na polu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Może także zwonić pracownicę z obowiązku wykonywania pracy, wypłacając jednak wynagrodzenie należne do końca okresu wypowiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: