Skrócenie okresu wypowiedzenia

Pytanie:

"Pod koniec czerwca pracownica złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracodawca wyraził zgodę. Jednak po wręczeniu wypowiedzenia stosunek pracownicy do swoich obowiązków uległ znacznemu pogorszeniu. Pracodawca nie chce korzystać z tzw. ""dyscyplinarki"". Czy w takiej sytuacji pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia i po miesiącu rozwiązać umowę o pracę? Jeśli tak to czy musi uprzedzić o tym pracownicę, czy też wystarczyłoby wręczenie świadectwa pracy na koniec lipca? Czy pracownica musi tu wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia?"

Odpowiedź prawnika: Skrócenie okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy przewiduje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia (w kilku przypadkach enumeratywnie wskazanych), ale nie dotyczy to sytuacji wypowiedzenia już dokonanego. Nadto w przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się wynagrodzenie za cały okres wypowiedzenia. W przedstawionym stanie faktycznym skrócenie okresu wypowiedzenia możliwe byłoby tylko za porozumieniem stron. Pracownik w okresie wypowiedzenia zobowiązany jest natomiast do wykonywania pracy w sposób równie sumienny i wypełniać obowiązki w sposób należyty, jak podczas trwania całego stosunku pracy. Pracodawca, w przypadku zaniedbywania obowiązków przez pracownika w okresie wypowiedzenia, może zagrozić wyciągnięciem konsekwencji na polu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Może także zwonić pracownicę z obowiązku wykonywania pracy, wypłacając jednak wynagrodzenie należne do końca okresu wypowiedzenia.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika