e-prawnik.pl Porady prawne

Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego

Pytanie:

Jak kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia określa skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego

Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego reguluje art. 99 k.p.w. Zgodnie z nim w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Potrzebujesz porady prawnej?