e-prawnik.pl Porady prawne

Służba wojskowa a urlop w zakładzie pracy

Pytanie:

Pracownik posiada wymiar urlopu 20 dni. Z dniem 1 lutego 2008 roku został powołany do wojska na 9 miesięcy do odbycia służby wojskowej. Z dniem 20 października złożył pracodawcy wniosek z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy. Pracownik złożył wniosek z prośbą o rozwiązanie umowy o prace za porozumieniem stron w trakcie trwania służby wojskowej (nie wrócił do pracy). Powodem jest pozostanie w wojsku na stale. Ile urlopu należy mu się za 2008 rok? Czy za okres służby wojskowej też należy się od pracodawcy urlop?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Służba wojskowa a urlop w zakładzie pracy

2.12.2008

Zgodnie z art. 155[2] kodeksu pracy pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

  1. urlopu bezpłatnego,

  2. urlopu wychowawczego,

  3. odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,

  4. tymczasowego aresztowania,

  5. odbywania kary pozbawienia wolności,

  6. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

przysługuje proporcjonalny urlop wypoczynkowy. Za czas pełnienia służby wojskowej pracownikowi nie przysługuje urlop wypoczynkowy. Pracownikowi należy się więc urlop proporcjonalny za czas pracy do czasu powołania do służby wojskowej. Należy się więc pracownikowi urlop wypoczynkowy proporcjonalny za 2 miesiące pracy. Jeżeli pracownikowi przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni, jego urlop proporcjonalny będzie wynosił 4 dni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ