Służba wojskowa osoby o podwójnym obywatelstwie

Pytanie:

"Mam 29 lat. W wieku 12 lat wyjechałem do USA. Otrzymałem obywatelstwo amerykańskie. Odsłużyłem tam w wojsku 4 lata. Obecnie na stałe przebywam w USA, a interesy prowadzę w Polsce (mam nadal obywatelstwo polskie). Zamierzam ubiegać się o dowód polski. Czy Wojsko Polskie mogą żądać ode mnie uregulowania służby wojskowej w Polsce?"

Odpowiedź prawnika: Służba wojskowa osoby o podwójnym obywatelstwie

Zgodnie z art. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Pisze Pan, iż stale przebywa za granicą. Z drugiej strony prowadzi Pan w Polsce interesy i zamierza złożyć wniosek o wydanie polskiego dowodu osobistego. W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, że Wojskowa Komenda Uzupełnień potraktuje Pana jako osobę stale zamieszkującą w Polsce. Dlatego warto, by składając wniosek o wydanie dowodu osobistego nie meldował się Pan na stałe, lecz na pobyt czasowy (musi to być pobyt czasowy na ponad dwa miesiące). Proszę też pamiętać, że karta powołania jest decyzją administracyjną, a od decyzji o powołaniu do czynnej służby wojskowej służy powołanemu odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, składane za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Jeśli wiec nawet WKU błędnie zinterpretuje Pana sytuację prawną, ma Pan prawo do odwołania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Dorota Chmiel 2020-03-17 16:02:08

    syn mojego brata na stałe mieszka w USA i wezwanie na komisję otrzymuje od 5 lat. Co z tym zrobić? Burmistrz został o tym poinformowany a mimo to wezwania przychodzą. Proszę o radę. Pozdrawiam Dorota Chmiel


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika