Służebność mieszkania a opłaty za media

Pytanie:

Czy uprawnione ze służebności mieszkania jest zobowiązany do ponoszenia opłat za media?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisem art. 302 Kodeksu cywilnego do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne. Zastosowanie będzie mieć więc przepis art. 260 § 1 k.c., zgodnie z którym użytkownik jest obowiązany dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. Wskazać jednak trzeba, że kwestia opłat za media przy nieodpłatnej służebności mieszkania jest sporna w orzecznictwie sądów. W przypadku więc, gdyby pozwano uprawnionego ze służebności mieszkania o zapłatę części poniesionych opłat za media, sąd mógłby oddalić powództwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY