Spłata grzywny i opłat sądowych w ratach

Pytanie:

Czy można ubiegać się o rozłożenie opłat sądowych i grzywny z powodu problemów finansowych? Jeśli tak, to do kogo należy się zwrócić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd może odroczyć wykonanie grzywny albo rozłożyć ją na raty na czas nie przekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie, jeżeli natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Jak z tego wynika, sąd może rozłożyć na raty grzywnę, lecz nie ma takiego obowiązku. Rozłożenie na raty może być dokonane na okres 1 roku lub w przypadku szczególnie uzasadnionym na 3 lata. Nie rozkłada się na raty kosztów sądowych. Takie rozłożenie na raty mogło nastąpić w orzeczeniu końcowym (wyroku skazującym). Strona miała obowiązek wykazania faktu niemożliwości poniesienia kosztów i wnioskować o zwolnienie, częściowe zwolnienie lub rozłożenie na raty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: