e-prawnik.pl Porady prawne

Spółdzielcze prawo do lokalu a rozwód małżonków

Pytanie:

Co dzieje się ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego w razie rozwodu małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Spółdzielcze prawo do lokalu a rozwód małżonków

Należy podkreślić, że R. Dziczek w Komentarzu do ustawy Spółdzielnie mieszkaniowe (wydanie V, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009 r.), wskazuje że jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego należy do obojga małżonków, ustanie małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia powoduje obowiązek podziału tego prawa. Obowiązek ten jest związany z utrzymaniem zasady, że prawo lokatorskie może należeć do jednej osoby albo małżonków. Spółdzielnia może, ale nie musi, skorzystać z prawa do podjęcia uchwały o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do mieszkania w przypadku zaniechań byłych małżonków.

Ponadto istotnym jest że zgodnie z art. 13 ust. 1 u.s.m. po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa wyżej, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Potrzebujesz porady prawnej?