Spółka z o.o. jako emitent obligacji

Pytanie:

Czy spółka z o.o. może wyemitować bez żadnych zezwoleń obligacje własne o ustalonych warunkach spłaty zobowiazań przeznaczone dla ograniczonego kręgu nabyców (do 300)? Czy należy zawiadomić jakiś urząd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady emisji obligacji określa ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Zgodnie z tą ustawą, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (art. 4 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 2 pkt 1 obligacje mogą emitować m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne. Oznacza to, że obligacje mogą być emitowane także przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z faktem, iż w analizowanym przypadku emisja dotyczy ograniczonego kręgu nabywców, nie znajdują tu zastosowania przepisy ustawy prawo o publicznym oborcie papierami wartościowymi, która nakłada na emitenta szereg obowiązków informacyjnych. Dlatego też w analizowanym przypadku nie ma potrzeby informowania innych organów o dokonaniu emisji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji

  Od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłacanych nierezydentom odsetek lub dyskonta od niektórych obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia (...)

 • Obligacje zamiast kredytów

  W ciągu ostatnich 10 lat obligacje jako źródło pozyskiwania kapitału systematycznie zyskiwały na popularności. Obecnie stanowią one ciekawą alternatywę dla podmiotów szukających zewnętrznego (...)

 • Zmiany dot. obligacji

  Celem uchwalonej ustawy jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych, posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym (...)

 • Kto i na jakich zasadach może emitować obligacje?

  Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza - uprawnionego) i zobowiązuje się wobec niego (...)

 • Kilka słów o zastawie jako sposobie zabezpieczenia wierzytelności z obligacji

  Obligacja, pełni pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym funkcje podobne do pożyczki. Jednak w przypadku obligacji zobowiązanie do zwrotu „pożyczonej” kwoty zostaje stwierdzone w dokumencie, (...)

NA SKÓTY