Sprostowanie aktów Urzędu Stanu Cywilnego

Pytanie:

Mój problem dotyczy niezgodności imion mojego ojca i nazwisk mojej matki w aktach stanu cywilnego. W pierwszym przykładzie w akcie urodzenia widnieje: Jan Mateusz Kowalski, zaś w akcie zgonu: Mateusz Jan Kowalski. Jeśli chodzi o niezgodność nazwisk mojej mamy to w akcie ślubu jest: Kowalska, natomiast w akcie zgonu: Zięba Kowalska (przy czym tych różnic dotyczących mamy nikt dotąd nie zauważył, żaden sąd, nawet podczas przeprowadzania postępowania spadkowego zarówno po dziadkach jak i po ojcu). Jeśli chodzi o ojca to przy próbie przeprowadzenia postępowania spadkowego po mamie, otrzymałem odmowę od notariusza w momencie, gdy zauważył różnice w imionach ojca. Muszę dodać, iż dwa lata wcześniej, jeszcze za życia mamy przeprowadziliśmy postępowanie spadkowe po ojcu i nikt tych \"detali\" nie zakwestionował. Notariusz zasugerował \"wyprostowanie\" danych przez adwokata, ewentualnie sąd. Nie wiem co powinnam z tym zrobić, rzadko bywam w Polsce, a muszę załatwić tam sprawę spadku (kamiennicy po połowie z kuzynka) i do tego potrzebne jest mi właśnie przeprowadzenie postępowania spadkowego po mamie (po ojcu już mam, ale to z przekręconymi imionami). Czy nie ma jakiejś ustawy, która automatycznie korygowałaby błędy i niedokładności urzędników w polskich urzędach cywilnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W kwestii sprostowania aktu zgonu, jeżeli zawiera on błędy, zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst pierwotny: Dz. U. 1986 r. Nr 36 poz. 180),(tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 161 poz. 1688) - dalej: a.s.c.

Zgodnie z art. 31 a.s.c.: Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania. Sprostowania dokonuje sąd w trybie postępowania nieprocesowego na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego - art. 33 a.s.c.

Zatem w tej kwestii powinna Pani wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego.

W sprawie stwierdzenia nabycia spadku po mamie wskazujemy, iż możliwe jest również wystąpienie do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku.

Niestety w polskim porządku prawnym nie istnieją przepisy, które w automatyczny sposób korygują błędy i niedokładności urzędników.

W kwestii postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Pani ojcu należy stwierdzić, iż a podstawie art. 350 § 1 w zw. z art. 3621 w zw. z art. 13 § 2 kodeksu postępowania cywilnego może Pani zażądać, aby sąd, który wydał postanowienie sprostował oczywistą omyłkę lub błąd pisarski. Naszym zdaniem w pierwszej kolejności powinna Pani jednak doprowadzić do sprostowania aktu zgonu a następnie wnosić do sądu o sprostowanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sprostowanie wyroku nie jest ograniczone żadnym terminem (por. orz. SN z 29 maja 1970 r., CR 321/70, OSNCP 1971, nr 2, poz. 39).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 6.9.2012

  Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

  Popełnione przez sąd błędy pisarskie lub rachunkowe, a także inne oczywiste omyłki podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek, także gdy występują w treści uzasadnienia. Jeśli (...)

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • 14.1.2013

  Zmiana płci w świetle prawa

  Zjawisko transseksualizmu (czyli silnego poczucia przynależności do płci przeciwnej niż wynikająca z widocznych cech budowy ciała) w Polsce jest ciągle bardzo kontrowersyjną kwestią. W doktrynie (...)

 • 28.10.2018

  Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

  Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (...)