Sprzedaż majątku osobistego małżonka

Pytanie:

Prawie 40 lat temu - moja mama będącą w tym czasie w związku małżeńskim otrzymała od swego ojca pieniądze na zakup działki i budowę domu z zastrzeżeniem, że ta darowizna jest tylko dla niej. Mama kupiła działkę akt notarialny mówi, że działka jest jej wyłączną własnością bo zakupiła ją z osobistych środków. Na działce powstał dom. Wszystkie decyzje, odbiory i pozwolenia zostały wypisywane wyłącznie na mamę jako jedynego właściciela, ale w domu mieszkaliśmy wszyscy (mama, tata, brat i ja). Została założona księga wieczysta na tą nieruchomość, gdzie wyraźnie jest napisane, że jedynym właścicielem jest moja mama, wymieniona z imienia i nazwiska. Nikt nie wniósł w ustawowym terminie żadnych pretensji, głównie chodzi o mojego tatę, który był bardzo zadowolony, że jedyną właścicielką jest mama (bo nie bardzo lubił się z jej tatą ). Ojciec nie żyje już 10 lat - a teraz mama chce sprzedać dom. Kolejny notariusz odmówił podpisania umowy ponieważ jak twierdzą powinna być to współwłasność i należałoby przeprowadzić postępowanie spadkowe (wszyscy widzieli akt notarialny i wypis z księgi wieczystej). Nic z tego nie rozumiem. Zawsze myślałam, że to co widnieje w księdze wieczystej jest to ważne w 100%. Jak mama może przeprowadzać postępowanie spadkowe po ojcu, który nigdzie nie figuruje, a może zapis własności w księdze wieczystej na jedno ze współmałżonków z góry zakłada, że właścicieli jest dwóch mąż i żona?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z prawem o notariacie notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, należy pouczyć o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy. Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana (mama) może wnieść, w terminie tygodnia, zażalenie do sądu wojewódzkiego (okręgowego) właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem notariusza, który jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słuszne, dokonać czynności notarialnej; w tym przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu.

Wątpliwości notariusza co do zgodności z prawem aktu notarialnego być może wynikają z faktu, że mama przedstawia akt notarialny nabycia nieruchomości za jej osobiste środki. Otóż notariusz nie ma pewności, czy nieruchomość została zakupiona z mamy majątku osobistego. Notariusz tego nie bada. Jeśli zachodzą wątpliwości, odmawia podpisania aktu notarialnego. Przedstawienie tylko wypisu z KW byłoby wystarczające. Wskazać należy, że wątpliwości notariusza sprowadzają się do faktu, że jego zdaniem właścicielem nieruchomości mógł być mąż. W takim stanie rzeczy skoro ojciec zmarł, spadkobiercami po nim są dzieci i żona. Zatem w takim układzie mama nie mogłaby sama dysponować majątkiem w postaci nieruchomości.

W razie kolejnej odmowy po przedstawieniu wypisu z KW (bez aktu notarialnego), należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego (za pośrednictwem notariusza) na odmowę sporządzenia aktu notarialnego. Można również zażądać uzasadnienia odmowy sporządzenia aktu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: