Staraty bilansowe w spółdzielni a fundusze spółdzielni

Pytanie:

Art. 90 par. 1 Prawa spółdzielczego stanowi, iż straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych spółdzielni wg kolejności ustalonej przez statut. Czy w związku z powyższym artykułem spółdzielnia ma obowiązek pokrywania strat w kolejności, w jakiej jest wymienione w w/w ustawie, tj: z funduszu zasobowego, następnie udziałowego, a w dalszej kolejności z innego funduszu? A jeśli spółdzielnia posiada inne fundusze, to czy może ustanowić w statucie inną kolejność funduszy, z których będzie pokrywać straty, np. w kolejności: z funduszu zasobowego, z funduszu rozwoju a następnie funduszu udziałowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art. 90 ustawy Prawo spółdzielcze, w treści precyzyjnie wskazanej w pytaniu (Straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych spółdzielni według kolejności ustalonej przez statut.) należy odczytywać w ten sposób, że w pierwszej kolejności zawsze należy sięgnąć do funduszu zasobowego. Dopiero w razie nie wystarczających środków na koncie tego funduszu, spółdzielnia pokrywa stratę z innych funduszy, których kolejność ustala się w statucie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY