e-prawnik.pl Porady prawne

Status pracownika samorządowego

Pytanie:

W listopadzie 2005 r. powiat ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora domu dziecka na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (art. 3-3e). Ma kadencja upływała 31 grudnia 2005 r. Byłem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym wcześniej na podstawie Karty Nauczyciela. Nigdy wcześniej nie otrzymałem żadnego wypowiedzenia warunków pracy. Konkurs wygrałem i wybrano mnie na stanowisko dyrektora, jednak w szczególny sposób. Do 4 stycznia 2006 r. nie poinformowano mnie o wynikach konkursu ani nie przekazano powołania. Poczta 4 stycznia listem poleconym otrzymałem powierzenie funkcji dyrektora przez Starostę i uchwale Zarządu Powiatu o powierzeniu wraz ze składnikami wynagrodzenia. Żadna nowa umowa nie została sporządzona, chociaż uległo obniżeniu wynagrodzenie. Jaki status pracowniczy miałem od 01.01.2006 r. do 04.01.2006 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Status pracownika samorządowego

3.8.2006

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych po dokonanym wyborze sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze. Protokół zawiera w szczególności uzasadnienie dokonanego wyboru. Zatem z protokołu wyboru już można wnioskować, kto jest został wybrany na dane stanowisko. Natomiast informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. Pan pozostawał w stosunku pracy w szkole. Został Pan wybrany również na stanowisko dyrektora. Zatem nadal pozostaje Pan w stosunku pracy i nic się w tym zakresie nie zmienia. Zaś z aktu powołania wynika od kiedy Pan objął stanowisko dyrektorskie. Akt bowiem mianowania musi zawierać datę nawiązania stosunku pracy. Jeśli dochodzi w drodze wyboru tylko do zmiany stanowiska pracy, to powinien zawierać informację od kiedy taka zmiana ma nastąpić.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ