Stawiennictwo oskarżonego na rozprawę

Pytanie:

Czy oskarżony w procesie karnym obowiązany jest stawiać się do sądu na jego wezwania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak. Podstawowym obowiązkiem oskarżonego przebywającego na wolności w toku postępowania karnego jest jego stawiennictwo na każde wezwanie sądu. Aby wyegzekwować ten obowiązek sąd może skorzystać z przymusowego doprowadzenia oskarżonego za pośrednictwem policji (również z jego wcześniejszym zatrzymaniem na 48 godzin) oraz zastosować izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wspomniane środki przymusu stosuje się najczęściej w ramach rozpoznawania spraw w trybie postępowania zwyczajnego. W przypadku spraw rozpoznawanych w trybie postępowania uproszczonego niestawiennictwo oskarżonego może nie być dla sądu przeszkodą do zakończenia sprawy, gdyż wówczas sąd dysponuje prawem do rozpoznania sprawy podczas nieobecności oskarżonego i wydania wyroku zaocznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: