Stawka eksploatacyjna a status członka SM

Pytanie:

Czy jest zgodne z prawem działanie polegające na różnicowaniu stawek eksploatacyjnych dla członków spółdzielni mieszkaniowych posiadających własnościowe prawo do lokalu oraz lokatorskie w taki sposób, że członkowie nie posiadający wykupionego mieszkania na własność muszą płacić wyższą stawkę? Wykup mieszkania za gotówkę lub na raty automatycznie obniża stawkę eksploatacyjną, czy taki sposób działania wymuszający od członków uzupełnienie wkładu budowlanego jest zgodny z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie i własnościowe), są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Obowiązki w ponoszeniu kosztów są więc ukształtowane w powyższy sposób zarówno dla posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jak i posiadaczy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Różnice pojawiają się między obowiązkami leżącymi po stronie właścicieli będących członkami spółdzielni. Oprócz obowiązków opisanych powyżej można bowiem żądać od nich wpłat na fundusz remontowy. Różnice występują również w obowiązkach właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni. Są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, jednak tylko tych nieruchomości, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Właściciele lokali niebędący członkami mogą odpłatnie korzystać z działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

Opłaty dla członków spółdzielni i osób nie będących członkami mogą się różnić ze względu na dochody osiągane przez spółdzielnię. Jednak stawka eksploatacyjna, będąca podstawą obliczania opłat powinna być wspólna dla wszystkich posiadaczy lokali mieszkalnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY