Staż pracy przy świadczeniu przedemerytalnym

Pytanie:

"Na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2004 r. spełniam warunki do otrzymania świadczenia przedemerytalnego . Mam wątpliwości, czy do wymaganego stażu pracy - w moim przypadku 40 letniego bez względu na wiek - zalicza się również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (zasiłku ostatniego po złożeniu dokumentów do Urzędu Pracy, a następnie pobieranie tego zasiłku przynajmniej przez okres 6 miesięcy)?"

Odpowiedź prawnika: Staż pracy przy świadczeniu przedemerytalnym

Jak się domyślamy, chodzi Panu o przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy: Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która (...) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn (...).

Wymagany jest zatem odpowiedni staż przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ma to być okres 40 lat. Na mocy przepisów ustawy z emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 5) przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy składkowe oraz nieskładkowe, przy czym okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okresy pobierania zasiłku wlicza się do okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli zatem okres pobierania zasiłku przypadł przed rozwiązaniem stosunku pracy, wtedy będzie zaliczony do stażu wymaganego do świadczenia przedemerytalnego. Do stażu nie zalicza się natomiast okresu pobierania zasiłku (okres wyczekiwania) przypadającego zaraz przed przyznaniem świadczenia przedemerytalnego, a już po rozwiązaniu stosunku pracy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika