e-prawnik.pl Porady prawne

Świadczenie rehabilitacyjne

Pytanie:

Pracownik z powołania przebywa na 9-cio (6+3) miesięcznym zwolnieniu lekarskim (pobiera zasiłek chorobowy). Posiada zaległy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze około 70 dni. Po zakończeniu zwolnienia nadal przez pewien okres czasu (kilka miesięcy) nie będzie zdolny do pracy. Co jest dla niego bardziej korzystne - skorzystanie ze świadczenia rehabilitacyjnego, czy też wykorzystanie na leczenie zaległego urlopu wypoczynkowego, a może inne rozwiązanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Świadczenie rehabilitacyjne

10.3.2003

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Jednak przyznanie takiego świadczenia nie jest kwestią wyboru dokonanego przez pracownika, ale podstawą do tego jest orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to ono stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży - 100% tej podstawy. Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane po upływie 6 miesięcy niezdolności do pracy, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, od której ustala się wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, podlega waloryzacji. Jeżeli chodzi o urlop wypoczynkowy, to proszę pamiętać, iż celem urlopu wypoczynkowego nie jest z całą pewnością wykorzystanie go na leczenie. Jest to niezgodne z jego przeznaczeniem i charakterem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ