Świadczenie usług prawnych bez aplikacji

Pytanie:

"Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa świadczenie porad prawnych przez osobę legitymującą się wprawdzie wykształceniem prawniczym, niemniej taką, która nie odbyła stosownej aplikacji jest dopuszczalne? Zdaję sobie sprawę, że jest swoboda działalności gospodarczej, ale czy są ograniczenia wynikające z ustaw szczególnych? Jeżeli tak to proszę o wskazanie konkretnych przepisów. Zdążyłam się zorientować, że dopuszcza to nowa ustawa ułatwiająca dostęp do wykonywania zawodu prawniczego, znajdująca się aktualnie w podpisie u Prezydenta."

Odpowiedź prawnika: Świadczenie usług prawnych bez aplikacji

W obowiązującym stanie prawnym, świadczenie usług doradztwa prawnego bez posiadania stosownych niejako “koncesjonowanych” zezwoleń – w postaci uprawnień adwokata czy też radcy prawnego jest możliwe. Niemniej jednak prowadzona działalność nie może wprowadzać w błąd, chociażby poprzez posługiwanie się sformułowaniem, iż prowadzi się “kancelarię adwokacką”, czy też nie może polegać na reprezentowaniu podmiotów przed sądem (gdyż uprawnienia takie posiadają wyłącznie pewne kategorie osób, na mocy stosownych przepisów k.p.c. (np.: art. 87) czy też k.p.k.). Świadczone usługi prawne przez osoby nie będące adwokatami czy też radcami prawnymi nie są poradami prawnymi sensu stricto, lecz faktycznie jedynie stanowią formę doradztwa prawnego, stanowią zwięzłe odpowiedzi na zagadnienia prawne. Ponadto podmioty świadczące owe usługi, nie doznają niektórych ograniczeń wynikających z prowadzenia np.: kancelarii adwokackiej – chociażby nie obowiązuje nonsensowny, godzący w wolny rynek zakaz reklamowania swoich usług. Co prawda za błędnie udzielane odpowiedzi nie grozi odpowiedzialność (w praktyce iluzoryczna) przewidywana dla członków Palestry (co stanowiło argument adwokatów w walce z tą formą działalności gospodarczej) za to grozi znacznie większa – odpowiedzialność przed wolnym rynkiem. Reasumując, na dzień dzisiejszy nie ma przeciwwskazań w prowadzeniu takiej formy przedsiębiorstwa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • di 2014-08-27 13:15:37

    A jaki PKD by pan zaproponował na te usługi? 69.10.19.0 Pozostałe usługi prawne?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika