Tani wykup mieszkań spółdzielczych

Pytanie:

Czy możliwy jest w chwili obecnej tzw. tani wykup mieszkań spółdzielczych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z dniem 30 grudnia 2009 roku straciły moc obowiązującą przepisy pozwalające na „tani wykup mieszkań spółdzielczych”. Taki stan rzeczy spowodowany był wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 roku (sygn. P 18/08), którym TK orzekł o niekonstytucyjności m.in. art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w pkt 1-3 tego przepisu, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (cytat z Wyroku TK). TK orzekł dalej, iż wskazane przepisy (w tym art. 12 w podanym zakresie) utraciły moc obowiązującą po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku tj. po dniu 30 grudnia 2009 roku.

W konsekwencji należy wskazać, iż po dacie 30 grudnia 2009 roku nadal jest możliwe dokonanie przez wykupienia mieszkania, jednakże w kwestiach finansowych nie będzie to już tzw. „tani wykup”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • „Poczta Polska” sprzeda lokal z bonifikatą...

  Poczta Polska SA będzie mogła sprzedawać z bonifikatą samodzielne lokale mieszkalne najemcom, znajdujące się w należących do niej budynkach niemieszkalnych. Możliwy więc będzie wykup mieszkań (...)

 • Zasady ogólne prawa bankowego

  Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów (...)

 • Raport o stanie mieszkalnictwa

  W latach 2011-2019 liczba mieszkań oddanych w Polsce do użytku wzrosła o 58%. Rok 2019 był pod tym względem rekordowy. Wciąż jednak zmagamy się z deficytem mieszkaniowym. Według szacunków (...)

 • Za co trzeba płacić będąc członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

  Konstrukcja spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego jest jedną z form ograniczonych praw rzeczowych. W odróżnieniu od własności, która stanowi podstawową formę korzystania (...)

 • Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

  Ażeby można było wykupić mieszkanie zakładowe musi ono stanowić własność odpowiednich podmiotów. Co do zasady mieszkania zakładowe mogą być zbywane po preferencyjnych cenach, jeżeli (...)

NA SKÓTY