Termin rozpatrzenia apelacji

Pytanie:

Czy sąd może wyznaczyć ponowny termin rozpoznania apelacji, jeżeli poprzednia nie została rozpatrzona lub odrzucona?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak. Wniesienie środka odwoławczego do sądu wyższej instancji nakłada na taki sąd obowiązek wydania rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. Powinno się to odbyć na pierwszej rozprawie, jednakże sąd odwoławczy dysponuje prawe do odroczenia rozprawy chociażby z powodu konieczności uzupełnienia postępowania dowodowego. Jeżeli sąd odroczył termin rozprawy nie podając jego terminu, o ponownym terminie rozprawy strony zostaną na pewno powiadomione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: