e-prawnik.pl Porady prawne

Termin wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Pytanie:

Wspólnicy sp. z o.o. chcą dokonać podziału zysku i określić termin jego wypłaty za 4,5 lat, albowiem chcą aby spółka, jeżeli będzie taka potrzeba, miała dodatkowe środki finansowe. Czy możliwe jest dokonanie wypłaty zysku w spółce dopiero po 4 lub 5 latach od jego podziału, jeżeli uchwała wspólników w ten sposób określi termin wypłaty tego zysku? Czy z punktu widzenia podatkowego nie ma negatywnych konsekwencji dla spółki z powodu korzystania przez nią z tych środków aż do wypłaty? Czy wspólnicy mogą w ten sposób zadecydować, czy podlega to kontroli ze strony podatkowej czy sądu i czy jest to zgodne z ksh?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

23.6.2006

Zgodnie z art. 191 Kodeksu spółek handlowych o wypłacie dywidendy decyduje zgromadzenie wspólników, obradujące po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy. Dywidendę można wypłacać tylko w roku, w którym spółka wypracowała zysk. Zgodnie z przepisami k.s.h., dniem powstania uprawnienia wspólnika do dywidendy jest dzień podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysków. Dzień podjęcia uchwały jest co do zasady tzw. dniem dywidendy. Z tym momentem osoba uprawniona do dywidendy uzyskuje roszczenie o wypłatę oznaczonej sumy pieniężnej.

Umowa spółki może przewidywać inny sposób ustalenia dnia dywidendy, ale z uwzględnieniem przepisów art. 192 - 197 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 193 par. 3, umowa spółki może wyznaczyć dzień dywidendy na dzień przypadający w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 par. 1 (uchwała zgromadzenia wspólników o podziale zysków). Zatem zgodnie z tym postanowieniem, w umowie spółki mozna zastrzec prawo wspólników do ustalenia innego dnia dywidendy, niż dzień podjęcia uchwały o podziale zysków - jednak nie może on przekraczać okresu 2 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziele zysków. Zgodnie z tym, nie jest możliwe dokonanie wypłaty zysku dopiero po 4 czy 5 latach. W konsekwencji pytanie dotyczące kwestii podatkowych staje się bezprzedmiotowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ