Tytuł magistra na pieczątce

Pytanie:

Proszę o odpowiedz czy prawidłowe jest, aby na pieczęci imiennej z nazwą zawodu np. księgowy widniał tytułu mgr. Czy w tym przypadku nie powinno być samo imię i nazwisko, czy są jakieś zasady ustalone co do tej kwestii, czy jest to wg. uznania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma przepisów, które nakazywałyby używanie pieczątki przez księgowego czy określały jej treść. Nie oznacza to jednak, że księgowy nie może posługiwać się pieczatką. Księgowy może zamieścić na pieczątce wszelkie informacje dotyczące swojej osoby, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy adresu. Obowiązek posługiwania się pieczęcią przepisy nakładają przede wszystkim na organy państwowe, chodzi tu po prostu o pieczęć urzędową. Przepisy te jednocześnie określają formę i treść takich pieczęci. Prawo do używania pieczęci urzędowej mają też inne podmioty, np. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Uprawnienie to wynika z wyraźnego przepisu ustawowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

danisia

22.2.2010 13:32:33

Re: Tytuł magistra na pieczątce

Jestem pracownikiem GOPS ,pracuję na stanowisku referenta świadczen rodzinnych. Aktualnie kończę studia pedagogiczne. W zwiazku z powyższym mogę na pieczątce którą sie posługuje po ukończeniu studiów zaznaczyc PEDAGOG - Referent ds. świadczeń rodzinnych mgr...


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.1.2014

  Zmiany w prawie farmaceutycznym w 2014 roku

  Naczelna Rada Aptekarska zdecydowała, że od 1 stycznia 2014 r. każdy aptekarz zobowiązany będzie do noszenia w miejscu pracy identyfikatora, potwierdzającego fakt uzyskania przez niego tytułu magistra (...)

 • 28.7.2015

  Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

  Zasadą jest, że sąd wydaje tylko jeden tytuł wykonawczy (tj. tytuł egzekucyjny - np. wyrok, nakaz zapłaty, ugodę sądową - zaopatrzony w klauzulę wykonalności), który jest podstawą wszczęcia (...)

 • 10.10.2007

  Jak wygląda system edukacji w Polsce i jakie tytuły pozwala uzyskać?

  Dowiedz się, gdzie możesz się uczyć i jak uzyskać poszczególne tytuły zawodowe i naukowe! Reforma oświaty, oprócz zmian programowych, wprowadziła również nowe typy szkół: (...)

 • 6.12.2017

  Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

  Tytuł wykonawczy jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W dużej liczbie przypadków jest to po prostu prawomocny wyrok (tytuł egzekucyjny) zaopatrzony w klauzulę (...)

 • 25.8.2017

  Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

  Rządowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przewiduje poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W szczególności ma poprawić się koordynacja opieki (...)