Ubezpieczenia społeczne

Pytanie:

Zatrudniam pracownika. Przyjęty system rozliczeniowy to 5 dni pracy od poniedziałku do piątku. W dniach od 01.10.2009 do 30.01.2010 pracownik chorował. Jak rozliczyć dzień 31 styczeń, który wypadał w niedzielę. Czy wystąpi jakaś podstawa do ubezpieczenia społecznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Witamy,

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej „składkami", stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887), oraz § 2 rozporządzenia.

Pracownik nie uzyskał żadnego przychodu 31 stycznia. Jednakże okresem rozliczeniowym dla ubezpieczeń społecznych jest miesiąc. Jeżeli w ciągu miesiąca pracownik uzyskał przychód z tytułu stosunku pracy, to zaistniała podstawa do obliczenia składki.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 powołanej ustawy, przy obliczaniu podstawy składki nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Jest więc możliwość że dany pracownik w styczniu nie uzyskał w ogóle przychodu, a co za tym idzie nie wystąpi podstawa do wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. 


Z poważaniem,

Redakcja serwisu

http://e-prawnik.pl/

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY