Ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek

Pytanie:

"Przy niskim wynagrodzeniu za pracę zdarza się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest większa od zaliczki na podatek dochodowy i wówczas potrąca się kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne nie przekraczającą zaliczki na podatek dochodowy. Czy w pierwszym kwartale 2000 roku obowiązywały inne przepisy? Prosiłbym o podstawę prawną."

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek

Według obecnie obowiązującego stanu prawnego, gdy zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, składkę obniża się do wysokości zaliczki.

Stanowi o tym wprost art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.): „W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79-81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.”

W pierwszym kwartale 2000 r. ubezpieczenia zdrowotne regulowała ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym obowiązku zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153, ze zm.). Niestety art. 22a tej ustawy, będący odpowiednikiem obecnej regulacji i stanowiący, iż „W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 24 ust. 1-8, zgodnie z przepisami art. 19-22, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki” został dodany do tej ustawy dopiero przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 961) zmieniającej tę ustawę z dniem 27 września 2001 r.

Podsumowując, w pierwszym kwartale 2000 r. nie obowiązywała regulacja prawna stanowiąca, iż w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika