Uchwała zwiększająca świadczenia wspólników

Pytanie:

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie spółki, wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej rocznie 50% wysokości udziałów w spółce objętych przez wspólników. Czy na gruncie zapisów zawartych w art. 246 par 3 KSH, uchwała dotycząca dopłaty musi zapaść jednogłośnie, czy też wystarczy zgodnie z zapisami umowy spółki większość kwalifikowana, co oznaczałoby, iż w przypadku braku zgody przez jednego ze wspólników na dokonanie dopłaty, uchwałą wykonawczą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zostałby do tego zobligowany?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art. 246 par.3 stanowi wprost, że uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy. W związku z tym uchwała dotycząca dopłat powinna zapaść jednomyślnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jeżeli spółka z o.o. osiągnie zysk w wyniku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jej udziałowcy uprawnieni są do udziału w tym zysku. Uprawnienie to wynika z zaangażowania w spółce (...)

 • Sąd Najwyższy o niedopuszczalności kary umownej

  Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

 • Ratowanie życia za racjonalnym wynagrodzeniem...

  Do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, za świadczenie ponadlimitowe wykonane w stanie nagłym wynagrodzenie (...)

 • Dopłaty w spółce z o.o.

  Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość ustanowienia w umowie spółki z o.o. obowiązku wspólników do wniesienia dopłat do spółki. W doktrynie podkreśla się, że jest to element osobowy (...)

 • Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

  Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

NA SKÓTY