Uchwały właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową

Pytanie:

W jaki sposób podejmowane są uchwały właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl art. 23 ustawy o własności lokli, uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

Uchwała podjęta z naruszeniem ustawowego wymogu większości głosów, liczonej według wielkości udziałów (art. 23 ust. 2 uwl.) w ogóle nie stanowi wyrażenia woli zebrania współwłaścicieli, a zatem na podstawie art. 189 kpc jest to uchwała nieistniejąca – takie stanowisko słusznie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 23 lutego 2006 r., sygn. I CK 336/2005. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

tutu

9.4.2013 20:12:51

Re: Uchwały właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową

Jednocześnie, chciałbym poinformować,że dalej istnieje kontro- wersja w interpretacji art. 23 odnośnie trybu 1 właściciel = 1 głos,ale dotycząca drugiej możliwości związanej z większościowym udziałem jednego z właścicieli czyli Gminy. Ja, uważam, że każdego z mniejszościowych udziałowców w sumie nie można zaliczać i porównywać do 1 większościowego właściciela jakim jest tylko Gmina.Każdy z właścicieli odrębnie nie będzie nigdy większościowym właścicielem - to jest niemożliwe. Natomiast wszyscy razem sumą małych udziałów (np.po 5%) mogą prze - wyższyć największego udziałowca jaki jest zawsze Gmina,ale przepis w art. 23 pkt2a mówi wyrażnie o jednym większościowym udziałowcu a nie o sumie właścicieli,którzy mogą mieć więcej udziałów od Gminy - cyt. z art 23, pkt 2a : " ... albo większość udziałów należy do JEDNEGO właściciela ...". Inaczej mówiąc,czy można mówić,że mniejsi właściciele razem stanowią jednego dużego właściciela.Takim właścicielem będzie,aż do wyodrębnienia wszystkich lokali tylko Gmina. Ustawodawca,bowiem kształtując tak przepisy prawa, miał na pewno intencję,aby większościowy udziałowiec nie mógł blokować uchwał Wspólnotom. Słowem, czy można traktować razem mniejszościowych udziałowców za jednego dominującego np. po przekroczeniu 50 % udziałów ? Czy w tym wypadku nie będzie już można stosować zasady 1 właściciel = 1 głos ???


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY