Uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału

Pytanie:

"W grudniu 2007 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego. Sąd zwrócił wniosek na podstawie art. 18 ust 2 w zw. z at. 19 ust. 3 ustawy o KRS. Planowana jest zmiana umowy spółki. Czy Zgromadzenie Wspólników może uchylić uchwałę z grudnia 2007 r. o podwyższeniu kapitału, a podwyższenia dokonać na podstawie zmiany umowy spółki, która i tak ma zostać zmieniona?"

Odpowiedź prawnika: Uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału

Jeżeli nie uzupełnią Państwo braków formalnych we wskazanym terminie, podwyższenie kapitału zakładowego nie będzie skuteczne, albowiem zgodnie z art. 262 § 4 ksh, podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż umowa spółki zawiera postanowienie, na podstawie którego możliwe jest podwyższenie kapitału zakładowego bez konieczności zmiany umowy spółki. Na tej podstawie dokonano zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

W związku z powyższym, nie ma przeszkód aby uchylić uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego na podstawie postanowień umowy spółki (uchwałę z grudnia 2007 r.), a następnie dokonać podwyższenia kapitału zakładowego przez zmianę umowy spółki. Postanowienia umowy spółki, w których dopuszcza się podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy, nie przekreśla możliwości podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie zmiany umowy spółki (stanowisko to podziela R. Pabis w Pismach Spółek Handlowych, Tom III, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2 wydanie, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., s. 291). Jeśli więc umowa spółki zawiera postanowienie, o którym mowa powyższej, nie jest to jednoznaczne z bezwzględnym obowiązkiem podwyższania kapitału zakładowego bez konieczności zmiany umowy spółki. Można zatem w opisanej w pytaniu sytuacji dokonać podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie zmiany umowy spółki.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika