e-prawnik.pl Porady prawne

Uchylenie uchwały w sprawie dywidendy

Pytanie:

W nawiązaniu do wczoraj postawionego przez nas pytania i przedstawionego stanu faktycznego (dot. możliwości "anulowania" uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o wypłacie dywidendy wobec braku środków finansowych), prosimy o odpowiedź wprost: "Czy uchwała podjęta przez Wspólników - podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia - w sprawie "anulowania/uchylenia" uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy będzie prawnie skuteczna? Wspólnicy wyrażają na nią zgodę." Jeśli tak, czy o "anulowaniu/uchyleniu" takiej uchwały należy zawiadomić Sąd (KRS) właściwy do złożenia sprawozdania finansowego? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź odnośnie skuteczności prawnej takiej uchwały. Znana nam jest możliwość skorzystania z drogi sądowej, ale w celu jej uniknięcia planujemy podjęcie uchwały w opisanym trybie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchylenie uchwały w sprawie dywidendy

30.9.2004

Dwa sposoby anulowania uchwały wspólników w drodze powództwa nie są jedynymi sposobami. Jest bowiem możliwość uchylenia tej uchwały poprzez podjęcie kolejnej. Tak podjęta uchwała podlega zgłoszeniu do KRS. Podjęcie uchwały uchylającej poprzednio podjętą nie powoduje automatycznie, że ta pierwsza przestaje obowiązywać. Warunkiem jest zgłoszenie jej do KRS. Do tego bowiem czasu figuruje w KRS stara uchwała.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ