Udziały w spółce a małżeńska wspólność majątkowa

Pytanie:

Czy w umowie sp. z o.o. można skutecznie ograniczyć prawo małżonki do połowy wartości udziałów w spółce, w sytuacji podjęcia decyzji o rozwodzie. Jeżeli do spółki przystępuje tylko mąż i wkłady pokrywa z wspólnego majątku, ponieważ nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa. Jeżeli istnieje taka możliwość, to jaki zapis w umowie spółki będzie powodował, że żona po rozwodzie nie będzie miała prawa żądać zaspokojenia roszczenia z tytułu nabytych udziałów przez męża, w trakcie trwania związku małżeńskiego. Jeżeli umowa spółki takiego postanowienia nie może zawierać, to jakie działania doprowadzą do wyłączenia w przyszłości, możliwości wystąpienia żony z roszczeniami o zaspokojenie należności z tytułu udziału w spółce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z regułami wspólności majątkowej małżonków, przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania wspólnoty wchodzą do majątku wspólnego. W związku z tym, udziały w spółce nabyte w trakcie trwania wspólności, ze środków pochodzących z majątku wspólnego wchodzą do majątku wspólnego małżonków. W związku z tym zastosowanie znajdzie przepis art. 183[1] kodeksu spółek handlowych stanowiący, iż umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską. Wydaje się, iż przepis ten będzie miał również zastosowanie na wypadek orzeczenia rozwodu. Dopuszczalne wobec tego jest zawarcie w umowie spółki zapisu, który wyłączyłby możliwość wstąpienia do spółki byłej współmałżonki wspólnika na wypadek orzeczenia rozwodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: