Ugoda z dzieckiem w sprawie alimentów

Pytanie:

Płacę alimenty ojcu mojego syna z poprzedniego małżeństwa. W zeszłym roku urodziło mi się dziecko z mojego drugiego małżeństwa i wniosłam pozew o obniżenie alimentów na rzecz pierwszego syna. Sprawa w sądzie się przeciąga, a syn w przyszłym miesiącu staje się pełnoletni. Chciałabym w trybie ugody ustalić bezpośrednio z synem wysokość nowych alimentów i zaproponować mu alimenty w wysokości takiej jak w pozwie o obniżenie alimentów, a jednocześnie zamknąć ciągnąca się sprawę sadowa bez narażenia się na zwrot kosztów procesowych ojcu syna. W jaki sposób ugoda z moim synem, przy założeniu ze zgodzi się na niższe alimenty, wpłynie na decyzje Sądu w sprawie o obniżenie alimentów w toczącej się sprawie, w której małoletni jeszcze syn reprezentowany przez ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Syn jest obecnie reprezentowany przez ojca, ponieważ nie jest jeszcze pełnoletni; ojciec jest jego przedstawicielem ustawowym. Za miesiąc, gdy syn stanie się pełnoletni, będzie samodzielnie występował w sprawie lub udzieli ojcu pełnomocnictwa procesowego. Może Pani zawrzeć z synem, po osiągnięciu przez niego pełnoletności, ugodę sądową. Ugoda może zostać zawarta w dowolnym momencie w trakcie całego postępowania przed pierwszą instancją oraz przed instancjami odwoławczymi - aż do zakończenia postępowania kasacyjnego. Po zawarciu przez strony ugody sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania. Po osiągnięciu przez syna pełnoletności to on będzie dysponentem roszczenia i ojciec nie może sprzeciwić się zawarciu umowy. Warto także wskazać, że ugoda sądowa będzie stanowiła tytuł egzekucyjny. W razie nie wykonywania przez Panią obowiązku alimentacyjnego syn może zwrócić się do sądu o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności, a następnie skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: