Umowa komisu - fakturowanie

Pytanie:

"Przekazuję towar komisantowi. Jaką fakturę powinnam wystawić? Czy zwykłą fakturę VAT, czy też jakąś inną? W terminie płatności piszę: rozliczenia miesięczne w okresie 90 dni oraz dopisuję na fakturze „umowa komisu z dnia... „. Prowadzę książkę przychodów i rozchodów. Czy w przepisach jest mowa o tym jaka faktura obowiązuje w takim przypadku? Czy w przepisach jest mowa jak ewidencjonować takie faktury, skoro VAT jest rozliczany po sprzedaży całości lub części towaru, odpowiednio do wartości sprzedaży?"

Odpowiedź prawnika: Umowa komisu - fakturowanie

Przede wszystkim należy podkreślić, iż w świetle obecnie obowiązujących uregulowań ustawy od podatku od towarów i usług – zarówno wydanie towaru na podstawie umowy komisu między komitentem a komisantem jak i przekazanie towaru osobie trzeciej przez komisanta -  stanowi dostawę towarów.

W dalszej części odpowiedzi zostanie omówiona typowa umowa komisu, nie podlegająca przepisom o szczególnych zasadach opodatkowania na zasadzie marży.

W przypadku komitenta dostawa towarów ma miejsce nie w momencie sprzedaży towaru przez komisanta, lecz już w momencie wydania towaru komisantowi przez komitenta. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy od podatku od towarów i usług – obowiązek podatkowy powstaje nie tak jak dotychczas – na zasadach ogólnych, lecz z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta.

W związku z powyższym, faktura powinna zostać wystawiona z dniem otrzymania zapłaty za towar, pod warunkiem, że zapłata nastąpiła w ciągu 30 dni od dnia dokonania dostawy (od dnia sprzedaży) towaru przez komisanta. Jeżeli komitent nie otrzymał zapłaty w tym terminie, powinien wystawić fakturę z upływem 30 – tego dnia od dnia sprzedaży towaru przez komisanta. Regulacja powyższa zastąpiła obowiązujące dotychczas przepisy – gdzie komitent był obowiązany do wystawienia faktury w momencie wydania towaru, mimo iż nie było wiadomym, czy towar zostanie sprzedany, a jeżeli tak- to czy za ustaloną w umowie cenę. Taka sytuacja rodziła często konieczność wystawiania faktur korygujących, a przez to była niepotrzebnie skomplikowana.

Przepisy nie określają, iż powinna być to „specjalna faktura” – należy ją wystawić według zasad ogólnych. Fakturę taką ewidencjonuje się i rozlicza tak jak inne faktury w firmie.

Podstawę opodatkowania stanowi kwota należna pomniejszona o kwotę prowizji komisanta,  pomniejszona o kwotę podatku.

Przykład:

Firma „Gucio” przekazuje w komis firmie „Filip” towar (dla którego stawka VAT wynosi 22%). W umowie komisu strony ustaliły, iż towar powinien zostać sprzedany za cenę 5.000 zł. Prowizja dla komisanta wynosi 17 %, czyli 726,50 zł. Towar zostaje sprzedany za ustaloną w umowie cenę.

Podatek należny u komitenta wynosi: (5.000 zł – 726,50 zł) *22/122 = 770,63 zł

Podstawa opodatkowania u komitenta: 5.000 zł – 726,50 zł - 770,60 zł = 3.502,87 zł


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika