Umowa na okres próbny przekraczający 3 miesiące

Pytanie:

Pracodawca zawarł ze mną umowę o pracę na okres próbny - 6 miesięcy. Po upływie czterech miesięcy dowiedziałem się, że umowę na okres próbny można zawrzeć na okres co najwyżej na 3 miesięcy. Czym skutkuje zawarcie umowy na okres próbny na czas powyżej trzech miesięcy. Czy obowiązują mnie i pracodawcę prawa wynikające z kodeksu pracy dotyczące pracy na czas próbny, np. sposób rozwiązania umowy, okres wypowiedzenia (który w tym przypadku nie jest przewidziany). Czy umowa zawarta przeze mnie jest ważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście, umowa o pracę na okres próbny może zostać zawarta maksymalnie na okres 3 miesięcy. Jeżeli umowa taka zawarta została na okres 6 miesięcy, należy oceniać ją stosownie do poszczególnych jej postanowień. Jeżeli z umowy wyraźnie wynika próbny charakter takiej umowy, umowa zawarta na okres próbny na 6 miesiecy, bedzie umową nieważną na mocy art. 18 § 2 kodeksu pracy, który stanowi, że postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. W związku z tym umowa taka uznana za nieważną może być traktowana jako umowa zawarta na 3 miesięczny okres próbny. W tym przypadku aktualne pozostają postanowienia kodeksu pracy dotyczące umowy na okres próbny. Jeżeli jednak z umowy tej nie wynika definitywnie jej próbny charakter, umowa taka powinna być traktowana jako umowa zawarta na określony czas, tj. na okres 6 miesięcy. W tym przypadku pracodawcę i pracownika obowiązują przepisy kodeksu pracy dotyczące umów zawartych na czas określony. Wszystko zależy więc od postanowień umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: