e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa o powierzeniu mienia pracownikowi

Pytanie:

Pan X został zatrudniony w firmie Y. Otrzymał do dyspozycji służbowy telefon oraz komputer typu laptop. Czy pracodawca samorządowy jest zobowiązany do spisania umowy z pracownikiem, dotyczącej warunków użytkowania sprzętu służbowego? Czy jest to wola pracodawcy, czy jest taki wymów prawny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa o powierzeniu mienia pracownikowi

Przepisy prawne nie nakładają na pracodawcę stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku zawarcia umowy dotyczącej zasad korzystania z powierzonych pracownikowi narzędzi pracy. W przypadku jednak powierzenia pracownikowi komputera oraz telefonu komórkowego dobrze jest zawrzeć z pracownikiem taką umowę. Pozwoli to na wyraźne zakreślenie dozwolonego sposobu korzystania z tego sprzętu i zapobiegnie wykorzystywaniu narzędzi pracy dla prywatnych celów pracownika. W umowie wykorzystywanie powierzonych narzędzi pracy dla celów prywatnych można obwarować obowiązkiem zapłaty przez pracownika odszkodowania albo kary na rzecz pracodawcy.

Nie jest konieczne również zawieranie z pracownikiem umowy dla wykreowania odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika za powierzone mienie. Jednak zawarcie takiej umowy znacznie ułatwi pracodawcy przeprowadzenie dowodu na fakt powierzenia pracownikowi mienia.

Potrzebujesz porady prawnej?