Umowa poręczenia

Pytanie:

Czy spełnia wymogi kodeksu cywilnego umowa poręczenia, na której złożę tylko oświadczenie na piśmie, że poręczam za kogoś wykonanie przez niego innej umowy? Czy też powinienem jednak sporządzić umowę na piśmie podpisaną również przez osobę, której składam to oświadczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Według § 1 art. 876 stosunek poręczenia powstaje na podstawie umowy zawartej pomiędzy poręczycielem i wierzycielem. Dla ważności takiej umowy potrzebna jest forma pisemna (do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli). Do zawarcia umowy poręczenia stosuje się zasady ogólne, określone w art. 66-72. Oświadczenia poręczyciela i wierzyciela nie muszą być złożone jednocześnie. Do zawarcia umowy poręczenia z reguły dochodzi, gdy wierzyciel przyjmie oświadczenie poręczyciela. Oświadczenie wierzyciela może być złożone w dowolnej formie. Wystarczy, że wierzyciel w sposób tylko dorozumiany wyrazi wolę zawarcia umowy poręczenia (art.60), np. przyjmie pisemne oświadczenie poręczyciela, a także jeśli ujawni wolę zawarcia umowy poręczenia już w sposób dostateczny, w tym także w postaci elektronicznej.

Należy podkreślić, że stosunek poręczenia powstaje na podstawie umowy zawartej między poręczycielem i wierzycielem z innego (podstawowego) stosunku zobowiązaniowego. Dłużnik z tego stosunku nie jest stroną umowy poręczenia. Jego zgoda na zawarcie umowy poręczenia nie jest potrzebna, co więcej nie musi on wiedzieć o zawarciu tej umowy, a nawet może ona być zawarta wbrew jego woli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: