Umowa użyczenia - definicja

Pytanie:

Jak należy definiować umowę użyczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Cechą charakterystyczna jest nieodpłatność świadczenia oraz motyw bezinteresowności. Umowa użyczenia jest umową realną, co oznacza, że poza zgodnym oświadczeniem woli stron konieczne jest także wydanie rzeczy i jednostronnie zobowiązującą. Umowa taka może zostać zawarta w dowolnej formie. Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Przy czym osoba, która wzięła rzecz w używanie może ją zwrócić w każdym czasie (wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa zawiera uregulowania szczególne).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: