e-prawnik.pl Porady prawne

Unieważnienie małżeństwa

Pytanie:

Moje małżeństwo zostało rozwiązane poprzez rozwód w 2001 roku. Wydaje mi się jednak, że sytuacja kwalifikowała się do unieważnienia małżeństwa. Proszę o informację, czy możliwe jest wnioskowanie o zmianę rozwodu na unieważnienie. Jeśli tak, jakie kroki należy podjąć? Jaki sąd byłby właściwy, jeśli mój były mąż mieszka obecnie w Polsce, a ja za granicą? Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa odbyło się w Polsce.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Unieważnienie małżeństwa

Nie ma takiej możliwości jeżeli rozwód został orzeczony w wyniku powództwa rozwodowego. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określają ściśle przesłanki unieważnienia małżeństwa. Zgodnie bowiem z art. 15 z ind. 1 tego aktu prawnego małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub podobne oświadczenie złożone zgodnie z prawem właściwego kościoła albo związku wyznaniowego zostało złożone:

1) przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli,

2) pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony,

3) pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Jednakże nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny nie ma możliwości wzruszenia przedmiotowego orzeczenia rozwodowego w pożądanym przez Panią kierunku. Dotyczy to zarówno ewentualnego wznowienia postępowania jaki i stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ