Uprawnienia właściciela nieruchomości obciążonej

Pytanie:

"Czy właściciel tzw. drogi \"koniecznej\" (chodzi o drogę wyznaczoną na terenie właściciela, dochodzącą do trzech posesji sąsiadów przez teren jego działki budowlanej i jest to jedyna droga do sąsiadów) może ją: a/sprzedać; b/zażądać opłaty za jej użytkowanie( jednorazowej lub np. miesięcznej); c/ zwrotu podatku płaconego przez właściciela w przeszłości, obecnie i w przyszłości; d/ np. sprzedać wspomnianym sąsiadom, czy wydzierżawić tę drogę) lub e/ sprzedać drogę gminie. Generalnie, co zrobić z drogą \"konieczną\" za którą właściciel płaci podatki, a z której nie korzysta? "

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia właściciela nieruchomości obciążonej

Zakładam, że chodzi o uprawnienia właściciela gruntu, przez który prowadzi droga konieczna. Generalnie może on swobodnie rozporządzać swoją własnością. Nie zmienia to w niczym faktu, że ustanowiona służebność drogi koniecznej obciąża grunt, niezależnie od tego kto jest jego właścicielem. Właściciel gruntu obciążonego służebnością co do zasady ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z jego własności. Tyle tylko, że wynagrodzenie to lub zasady jego naliczania powinno być określone przy ustanawianiu służebności, a więc w akcie notarialnym lub w orzeczeniu sądu. Jeśli w dokumentach tych brak stosownych zapisów o wynagrodzeniu to należy przyjąć, że ustanowienie służebności nastąpiło bez wynagrodzenia. Zmiana tego stanu zależy od stwierdzenie czy przy ustanawianiu służebności, nie określono wynagrodzenie czy też określono, że wynagrodzenie nie będzie. W tym pierwszym przypadku właściciel gruntu nadal ma roszczenie o wynagrodzenie i może go dochodzić przed sądem. W tym drugim przypadku musiałby doprowadzić do zmiany poprzednich ustaleń, a to jest nieco kłopotliwe. Treść pytania nasuwa jeszcze podejrzenie, że tzw. droga konieczna może mieć bardziej charakter drogi faktycznie używanej przez sąsiadów niż ustanowionej zgodnie z prawem służebności. W tej sytuacji prawa właściciela nie są w żaden sposób ograniczone i o ile nie naruszy on cudzego posiadania, może drogę zaorać i zagrodzić. W ewentualnych negocjacjach należałoby zatem dążyć do ustanowienia służebności drogi koniecznej. W braku porozumienia właścicielom gruntów sąsiednich służy odpowiednie roszczenie realizowane w drodze procesu sądowego.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Antoni 2014-01-08 12:40:27

    Czy nie mieszkając już w domu rodziców nadal posiadam prawo do korzystania z drogi koniecznej przechodzącej przez grunt sąsiada.

  • erundain 2013-10-06 10:48:05

    Czy właściciel drogi koniecznej może pozostawiać od czasu do czasu samochód na tej drodze? Właściciel posesji władnej nie zamieszkuje swojej posesji, przyjeżdża raz na jakiś czas. robi nam karczrmne awantury o to że na drodze stoi czasem nasz samochod i on wtedy nie może przejechać. dodam, że auto jest przez nas odrazu przestawiane jeżeli on tylko przyjedzie więc może dojechać do swojej posesji.Jeżeli nas nie ma w domu droga nigdy nie jest zastawiona drugim autem. Mam też pytanie o to kto powinien tą drogę odsnieżać, remontować i kosić na niej trawę? Narazie robimy to my właściciele działki obciążonej. Czy z drogi koniecznej mogą korzystać osoby wynajmujące nieruchomość władną od właścicela czy tylko jej należyty właściciel?.W akcie notarialnym apropo służebności drogi zawarte jest,że przejazd i przechód każdemu właścicielowi działki władnej.

  • aga 2013-09-17 19:35:24

    dom sąsiad stoi 40 cm od granicy mojej dzialki sasiad wybił okna na moją stronę potem drzwi wejsciowe .wniósł sprawe o ustanowienie drogi koniecznej na mojej dzialce . czy gdyby sad przznał mu prawo do drogi koniecznej to znaczy że okna moga rowniez wychodzić na moja działke czy w tej sytuacji moę wystąpić do inspektora budowlanego o nakaz zamurowania okien wychodzacych na moja działke


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika