Uprawnienia właściciela nieruchomości obciążonej

Pytanie:

Czy właściciel tzw. drogi \"koniecznej\" (chodzi o drogę wyznaczoną na terenie właściciela, dochodzącą do trzech posesji sąsiadów przez teren jego działki budowlanej i jest to jedyna droga do sąsiadów) może ją: a/sprzedać; b/zażądać opłaty za jej użytkowanie( jednorazowej lub np. miesięcznej); c/ zwrotu podatku płaconego przez właściciela w przeszłości, obecnie i w przyszłości; d/ np. sprzedać wspomnianym sąsiadom, czy wydzierżawić tę drogę) lub e/ sprzedać drogę gminie. Generalnie, co zrobić z drogą \"konieczną\" za którą właściciel płaci podatki, a z której nie korzysta?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładam, że chodzi o uprawnienia właściciela gruntu, przez który prowadzi droga konieczna. Generalnie może on swobodnie rozporządzać swoją własnością. Nie zmienia to w niczym faktu, że ustanowiona służebność drogi koniecznej obciąża grunt, niezależnie od tego kto jest jego właścicielem. Właściciel gruntu obciążonego służebnością co do zasady ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z jego własności. Tyle tylko, że wynagrodzenie to lub zasady jego naliczania powinno być określone przy ustanawianiu służebności, a więc w akcie notarialnym lub w orzeczeniu sądu. Jeśli w dokumentach tych brak stosownych zapisów o wynagrodzeniu to należy przyjąć, że ustanowienie służebności nastąpiło bez wynagrodzenia. Zmiana tego stanu zależy od stwierdzenie czy przy ustanawianiu służebności, nie określono wynagrodzenie czy też określono, że wynagrodzenie nie będzie. W tym pierwszym przypadku właściciel gruntu nadal ma roszczenie o wynagrodzenie i może go dochodzić przed sądem. W tym drugim przypadku musiałby doprowadzić do zmiany poprzednich ustaleń, a to jest nieco kłopotliwe. Treść pytania nasuwa jeszcze podejrzenie, że tzw. droga konieczna może mieć bardziej charakter drogi faktycznie używanej przez sąsiadów niż ustanowionej zgodnie z prawem służebności. W tej sytuacji prawa właściciela nie są w żaden sposób ograniczone i o ile nie naruszy on cudzego posiadania, może drogę zaorać i zagrodzić. W ewentualnych negocjacjach należałoby zatem dążyć do ustanowienia służebności drogi koniecznej. W braku porozumienia właścicielom gruntów sąsiednich służy odpowiednie roszczenie realizowane w drodze procesu sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Antoni

8.1.2012 12:40:27

prawo do drogi koniecznej.

Czy nie mieszkając już w domu rodziców nadal posiadam prawo do korzystania z drogi koniecznej przechodzącej przez grunt sąsiada.

erundain

6.10.2011 10:48:5

Re: Uprawnienia właściciela nieruchomości obciążonej

Czy właściciel drogi koniecznej może pozostawiać od czasu do czasu samochód na tej drodze? Właściciel posesji władnej nie zamieszkuje swojej posesji, przyjeżdża raz na jakiś czas. robi nam karczrmne awantury o to że na drodze stoi czasem nasz samochod i on wtedy nie może przejechać. dodam, że auto jest przez nas odrazu przestawiane jeżeli on tylko przyjedzie więc może dojechać do swojej posesji.Jeżeli nas nie ma w domu droga nigdy nie jest zastawiona drugim autem. Mam też pytanie o to kto powinien tą drogę odsnieżać, remontować i kosić na niej trawę? Narazie robimy to my właściciele działki obciążonej. Czy z drogi koniecznej mogą korzystać osoby wynajmujące nieruchomość władną od właścicela czy tylko jej należyty właściciel?.W akcie notarialnym apropo służebności drogi zawarte jest,że przejazd i przechód każdemu właścicielowi działki władnej.

aga

17.9.2011 19:35:24

Re: Uprawnienia właściciela nieruchomości obciążonej

dom sąsiad stoi 40 cm od granicy mojej dzialki sasiad wybił okna na moją stronę potem drzwi wejsciowe .wniósł sprawe o ustanowienie drogi koniecznej na mojej dzialce . czy gdyby sad przznał mu prawo do drogi koniecznej to znaczy że okna moga rowniez wychodzić na moja działke czy w tej sytuacji moę wystąpić do inspektora budowlanego o nakaz zamurowania okien wychodzacych na moja działke

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: