Uproszczona forma zaliczek a ryczałt

Pytanie:

Przy ryczałcie nie ma w deklaracji wykazanego dochodu, nie ma kosztów uzyskania. Jest tylko obrót (przychód) i zapłacony podatek od obrotu (przychodu). I właśnie to jest problem - 1/12 czego należy przyjąć do obliczania kwoty uproszczonej zaliczki - zapłaconego podatku, bo chyba nie obrotu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej (...) od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2 (...).

Ponieważ podatnik opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie składa żadnego z powyższych zeznań – zeznanie za rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego – nie może być podstawą obliczenia kwoty zryczałtowanej zaliczki (por. postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 7 marca 2005 r., sygn. II-2/4111/415/3/7/05). Jeśli nie ma innego roku, który mógłby być podstawą obliczenia zaliczek uproszczonych, nie można korzystać z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Dochód, o którym mowa w art. 44 ust. 6b ustawy to dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali 19%, złożonym:

  1. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
  2. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, jeżeli w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy podatnicy ci nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 2.790 zł; Jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej 2.790 zł , nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Chodzi tu o dochód wykazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym ( a nie za rok podatkowy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: