Urlop szkoleniowy

Pytanie:

Pracownik złożył podanie do pracodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na dalszą kontynuację studiów 2-letnich uzupełniających systemem wieczorowym na kierunku ściśle związanym z wykonywaną pracą. W poprzednich latach uczęszczając na studia licencjackie miał zgodę pracodawcy i przyznany urlop szkoleniowy. Na podaniu jest podpis przełożonego i wyrażenie zgody. Czy na podstawie takiej zgody należy się pracownikowi urlop szkoleniowy? Pracownik wie, że ustnie zostało przez przełożonego przekazane kadrowej, że bez urlopu szkoleniowego. Czy należy się urlop szkoleniowy w tym wypadku i czy pracodawca ma prawo utrudniać wyjazdy na uczelnię, jeśli wyraził zgodę na piśmie? Zaznaczam, że pracownik zwalnia się w każdy piątek od godziny 12 w ramach urlopu wypoczynkowego.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego w formach szkolnych i poza szkolnych może być realizowane na podstawie skierowania zakładu pracy lub bez takiego skierowania. W przypadku gdy pracodawca jedynie wyraza zgodę na kontynuację studiów, ale nie kieruje pracownika na studia, należy przyjmować, iż pracownik podejmuje naukę bez skierowania zakładu pracy i pracodawca będzie mógł przykładowo udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na potrzeby uczestniczenia w zajęciach. Przewiduje to § 5 wskazanego wyżej Rozporządzenia, który ponadto w ust. 2 przewiduje, iż okres bezpłatnego urlopu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie w 2016 r. Ile urlopów (...)

 • 14.5.2017

  Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)

 • 28.8.2017

  Jak sporządzić plan urlopów?

  Udzielenie urlopu pracownikowi nie sprowadza się jedynie do zaakceptowania wniosku urlopowego, ale jest o wiele bardziej skomplikowane, zwłaszcza dla pracodawcy zatrudniającego większą liczbę pracowników. (...)

 • 14.12.2004

  Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innmu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu. (...)