Urlop szkoleniowy

Pytanie:

Pracownik złożył podanie do pracodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na dalszą kontynuację studiów 2-letnich uzupełniających systemem wieczorowym na kierunku ściśle związanym z wykonywaną pracą. W poprzednich latach uczęszczając na studia licencjackie miał zgodę pracodawcy i przyznany urlop szkoleniowy. Na podaniu jest podpis przełożonego i wyrażenie zgody. Czy na podstawie takiej zgody należy się pracownikowi urlop szkoleniowy? Pracownik wie, że ustnie zostało przez przełożonego przekazane kadrowej, że bez urlopu szkoleniowego. Czy należy się urlop szkoleniowy w tym wypadku i czy pracodawca ma prawo utrudniać wyjazdy na uczelnię, jeśli wyraził zgodę na piśmie? Zaznaczam, że pracownik zwalnia się w każdy piątek od godziny 12 w ramach urlopu wypoczynkowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego w formach szkolnych i poza szkolnych może być realizowane na podstawie skierowania zakładu pracy lub bez takiego skierowania. W przypadku gdy pracodawca jedynie wyraza zgodę na kontynuację studiów, ale nie kieruje pracownika na studia, należy przyjmować, iż pracownik podejmuje naukę bez skierowania zakładu pracy i pracodawca będzie mógł przykładowo udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na potrzeby uczestniczenia w zajęciach. Przewiduje to § 5 wskazanego wyżej Rozporządzenia, który ponadto w ust. 2 przewiduje, iż okres bezpłatnego urlopu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie (...)

 • 17.6.2019

  Urlop taty

  Coraz więcej mężczyzn decyduje się na urlop ojcowski. Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku z dziećmi zostało o 2,3 tys. ojców więcej niż jeszcze rok temu.

 • 1.7.2019

  Więcej studiów dla pielęgniarek i położnych

  Rządowy projekt umożliwi kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych także w formie niestacjonarnej. Pielęgniarki i położne będą mogły (...)