e-prawnik.pl Porady prawne

Urlop w dwóch zakładach pracy

Pytanie:

Pracowałem w firmie od 05/2002 do 10/2002 na 1/4 etatu (była to praca dodatkowa w stosunku do mojego podstawowego etatu 1/1 w innej firmie). Czy należy mi się urlop za przepracowanie 1/4 etatu w tej dodatkowej pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop w dwóch zakładach pracy

2.6.2003

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z każdego stosunku pracy, bez względu na to czy jest to praca dodatkowa czy podstawowe zatrudnienie. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ustalonym według ogólnie obowiązujących zasad, tj. w wymiarze określonym w art. 153 i 154 kp (§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; Dz.U. nr 2, poz. 14). Oznacza to, że urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy obejmuje: a. 18 dni roboczych - po roku pracy, b. 20 dni roboczych - po 6 latach pracy, c. 26 dni roboczych - po 10 latach pracy. Jeśli praca nie jest wykonywana codziennie tzn. umowa o pracę przewiduje dni w których nie ma on obowiązku wykonywania pracy, urlop wypoczynkowy jest udzielany na dni pracy i dni wolne od pracy w takiej proporcji, w jakiej dni te występują w czasie wykonywania przez pracownika pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Urlop w dwóch zakładach pracy

BARBARA CYLKE

22.10.2017 16:3:41

Re: Urlop w dwóch zakładach pracy

WITAM,OD 28 LAT PRACUJE W JEDNYM ZAKŁADZIE GDZIE PRZYSŁUGUJE MI 26 DNI URLOPU,OD 1 CZERWA 2017 ZATRUDNIŁAM SIĘ NA 0,5 ETATU W DRGIM ZAKŁADZIE ILE PRZYSŁUGUJE MI DNI URLOPU W NOWYM ZAKŁADZIE?(UMOWA O PRACĘ).BEDĄC ZATRUDNIONA W NOWYM ZAKŁADZIE PRACY NA OKRES PRÓBNY TRZY MIESIĄCE ,CZY JESTEM ZMUSZONA WYKORZYSTAĆ URLOP ZA TE TRZY MIEŚIĄCE POMIMO,ŻE UNOWA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA NA KOLENY ROK ,NIE ZOSTAŁ ROZWIĄZANY STOSUNEK O PRACE I ZOSTAŁA ZACHOWANA CIĄGŁOŚĆ W ZATRUDNIENIU.ZMUSZONO MNIE DO WYKORZYSTANIA URLOPU ZA OKRES PRÓBNY CZYM SAMYM STRACIŁAM MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA WCZASÓW POD GRUSZĄ.CZY WYSŁUGA LAT POWINNA BYĆ PŁACONA W DRUGIM ZAKŁDZIE ROWNIEŻ BO MI NIE PŁACĄ.BARDZO PROSZĘ ODPOWIEDŹ.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ