e-prawnik.pl Porady prawne

Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

Pytanie:

Po urodzeniu dziecka i po urlopie macierzyńskim chciałabym wrócić do pracy. Wychowaniem dziecka chce zająć się ojciec dziecka. Nie jesteśmy małżeństwem i jak na razie nie zamierzamy się pobrać. On jest funkcjonariuszem służb mundurowych (straż graniczna). Czy może on iść na urlop wychowawczy i jakie trzeba spełnić warunki żeby to on był na wychowawczym a nie ja? Jaka kwota przysługuje osobie na urlopie wychowawczym i kto ją wypłaca? Jak wyglądają świadczenia na urlopie wychowawczym funkcjonariuszy straży granicznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

11.4.2006

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Zatem ojciec dziecka będzie miał prawo do takiego urlopu wychowawczego. Poza tym pracownik mający okres zatrudnienia określony wyżej, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Za okres urlopu wychowawczego nie przysługuje zasiłek wychowawczy, który został zlikwidowany 15 stycznia 2002 r.

W stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej przebywających na urlopach funkcjonariusz otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze stałym i inne należności pieniężne należne na ostatnim zajmowanym stanowisku służbowym - z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ