Urlop wychowawczy w okresie wypowiedzenia

Pytanie:

Moja żona ma umowę na czas nieokreślony (4 lata pracy). Wróciła do pracy po urlopie (6 miesięcznym) macierzyńskim na prośbę pracodawcy w styczniu br. Nie zdążyła złożyć stosownego wniosku o urlop wychowawczy, tymczasem pracodawca wypowiedział jej pracę 29.03.02r. z zachowaniem 3 miesięcy wypowiedzenia (pisemnie nie wskazując przyczyny). Czy żona ma prawo do bezpłatnego urlopu wychowawczego 3 letniego (1 dziecko) w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy np. na bezrobociu przy czym żonie zależy tylko na przedłużeniu stażu pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Analizowana sytuację reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 maja 1996r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz.U. 1996 nr 60 poz.277). Rozporządzenie precyzuje warunki udzielenia przez pracodawcę pracownicom urlopów wychowawczych. Zgodnie z § 3 ust. 4 powoływanego Rozporządzenie, pracownica, która złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego w okresie wypowiedzenia, pracodawca zobowiązany jest udzielić urlopu wychowawczego, jednak w wymiarze nie przekraczającym okresu wypowiedzenia. Jedyną więc korzyścią w analizowanej sytuacji byłby brak obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Brak jednak podstaw do przyznania pracownicy w tym okresie 3 - letniego urlopu wychowawczego. Nalezy jednak zwrócić uwage na fakt, iz pracodawca wypowiedział umowe o prace bez podania przyczyny. Zgodnie z art. 30 par. 4 kodeksu pracy, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: