Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym

Pytanie:

Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim do dnia 27.02.07. Potem zamierzam wziąć 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka, 2 dni tzw. \"na opiekę nad dzieckiem\" i wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2005 rok- 5 dni, za 2006 rok - 26 dni i za 2007 rok. Od razu po urlopie wypoczynkowym zamierzam iść na urlop wychowawczy do końca 2007 roku. Czy w związku z tym przysługuje mi cały urlop wypoczynkowy za ten rok, czy też powinien zostać odpowiednio pomniejszony? Czy pracodawca może odrzucić taki wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks pracy w powyższym przypadku nakazuje stosować zasady o tzw. urlopie proporcjonalnym. Zgodnie z postanowieniami kp, jeżeli w ciągu roku kalendarzowego okres urlopu wychowawczego trwał będzie co najmniej 1 miesiąc i przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym (26 dni), to wymiar urlopu pracownika ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu (urlopu wychowawczego) pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Inaczej mówiąc, jeśli pracodawca ma informację o chęci skorzystania z urlopu wychowawczego np. w okresie od 1 kwietnia 2007 do końca roku 2007, to pracodawca może udzielić pracownicy urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresy, w którym nie korzystała z urlopu wychowawczego. Zatem skoro pracownica ma prawo do 26 dni urlopu, a od kwietnia do grudnia okres urlopu wyniesie 9 miesięcy z 12 (a zatem ¾), to o tyle może zmniejszyć wymiar tego urlopu. Urlop wyniesie zatem za ten rok ¼ z 26 dni (26 / 4 = 6,5 dnia w zaokrągleniu 7 dni). Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Chodzi tu jednak o urlop bieżący jak i zaległy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: