e-prawnik.pl Porady prawne

Ustalenie obywatelstwa

Pytanie:

Mój były mąż w chwili rozwodu, 10 lat temu był Hindusem. Teraz chciałabym się dowiedzieć jakie ma obywatelstwo. Sam twierdzi, że otrzymał już polskie, ale nie chce podać żadnych dokumentów potwierdzających ten fakt tłumacząc się ochroną danych osobistych. Jednakże mamy wspólne dziecko i na mnie spoczywa podawanie rożnych danych. Jak mogę zdobyć powyższe dane? Czy sądowy kurator ma jakiś wpływ na przekazanie danych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustalenie obywatelstwa

2.1.2006

Może Pani wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania takiej informacji. Jeśli Pani mąż rzeczywiście ma obywatelstwo polskie, to dane te powinny być urzeczywistnione w powyższych aktach. Może się Pani starać o wydanie odpisu zupełnego. Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi; treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Poza tym Wojewoda i konsul Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą rejestry:

  • wniosków o nabycie obywatelstwa polskiego oraz osób, które nabyły obywatelstwo polskie,

  • wniosków o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz osób, które utraciły obywatelstwo polskie,

  • oświadczeń o wyborze dla dziecka obywatelstwa państwa obcego.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przesyła organom, wyżej wymienionym kopie zaświadczeń w sprawach obywatelstwa polskiego. Dane zgromadzone w rejestrach, podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów i mogą być wykorzystywane w postępowaniach o nabycie obywatelstwa polskiego, o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz w celach statystycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ